TERMOSTAV - MRÁZ CZ, s.r.o.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tepelná izolace, zateplení budov Ostrava TERMOSTAV - MRÁZ CZ, s.r.o.

 
 
 

 
 
Vítejte na informativních stránkách ostravské firmy TERMOSTAV-MRÁZ CZ, s.r.o. - tepelné izolace Ostrava, která byla založena v roce 2001 jako odborná česko-slovenská společnost pro realizaci speciálních stavebních činností se základním kapitálem 4,0 mil. Kč.

Naše společnost disponuje zkušeným technicko-realizačním týmem a technologickým vybavením i pro ty nejnáročnější aplikace v oblasti tepelných izolací, žárotechnických prací, střešních plášťů, hydroizolací, opláštění budov a průmyslových komínů.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tepelné izolace

 
 
 
 

Žárotechnické práce

 
 
 
 

ZATEPLOVÁNÍ BUDOV

 
 
 
 

IZOLACE PROTI VODĚ

 
 
 
 
 
 
 

 

TEPELNÉ IZOLACE

 
Izolace technologických zařízení a rozvodů realizujeme s ohledem na úspory tepla a ochranu životního prostředí v širokém rozsahu pracovních teplot od -260 °C do +1850 °C

 • izolace potrubí, teplovodů, horkovodů, parovodů, kotlů a pecí
 • izolace výrobních aparátů, zásobníků, nádrží, čerpadel, vodojemů
 • izolace vzduchotechnických a klimatizačních zařízení
 • chladové izolace, chladírny, mrazírny
 • protipožární izolace
 • kryogenní izolace
 
 
 

 

ŽÁROTECHNICKÉ PRÁCE

 
Žárovzdorné vyzdívky vysoce náročné na přesnost, odbornost a zkušenosti našich specialistů.

 • vysoké pece, ohřívače větrů
 • koksové baterie
 • pece: narážecí, hlubinné, obloukové, komorové, vanové, pánvové, kubické, válcové, tunelové, šachtové, rotační, pražící atd.
 • mísiče železa
 • licí pánve
 • reaktory, konvektory
 • kotle, fluidní kotle
 
 
 
 
 

 

PRŮMYSLOVÉ KOMÍNY

 
Výstavba průmyslových komínů, opravy, rekonstrukce, odborné prohlídky a posudky

 • komíny železobetonové montované a monolitické
 • komíny zděné
 • komíny ocelové
 
 
 

 

OPLÁŠTĚNÍ A ZATEPLOVÁNÍ BUDOV

 
 • opláštění budov sendvičovými panely
 • skládané obvodové pláště, kazetové stěny
 • kontaktní zateplovací systémy
 • obkladové zateplovací systémy s větranou vzduchovou mezerou
 
 
 
 
 

 

STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ A IZOLACE PROTI VODĚ

 
 • střešní pláště s hydroizolací asfaltovými pásy nebo fóliemi z PVC-P, FPO, TPO, EPDM apod.
 • kovové střešní krytiny systému KALZIP, z profilovaných trapézových plechů a plechových taškových tabulí
 • izolace spodní stavby asfaltovými pásy nebo fóliemi na bázi PVC-P, PE-HD, TPO, FPO, EPDM
 • izolace bazénů, jímek, rybníků
 • izolace skládek odpadů
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dále provádíme

 
 
 • tepelné izolace - podle druhu a teploty média materiály z minerálních, skelných nebo keramických vláken, pěnového polystyrenu, PUR, PIR, pěnoskla, pěnového polyetylénu, syntetického kaučuku, kalcium-silikátu atd.
 • povrchové úpravy - podle požadavků a prostředí v pevném nebo odnímatelném provedení klempířským oplechováním pozinkovaným, hliníkovým, nerezovým nebo lakoplastovaným plechem, obalením PE, PVC, hliníkovými nebo nerezovými fóliemi, asfaltovými pásy
 • izolace vypěňováním PUR za plechový obal
 • izolace turbín odnímatelnými pružnými matracemi ze speciálních tkanin
 • opatření na snížení hluku ve společenských, kancelářských nebo výrobních prostorách
 • akustické izolace technologických zařízení
 • akustické kryty a zástěny ventilátorů, turbosoustrojí, kulových mlýnů apod.
 
 
 
 • V realizační fázi disponujeme technologickými a personálními kapacitami potřebnými pro výkon tak náročných prací, jako jsou vyzdívky a izolace hutních a energetických agregátů, chemických a ostatních technologických zařízení.
 • Máme k dispozici zařízení na provádění uhlíkových výdusek nistejí vysokých pecí, strojní vybavení pro torkretáž a řezání žáromateriálů, dopravní a manipulační zařízení, kompletní strojní vybavení pro klempířské práce.
 • Disponujeme speciálními zkušebními zařízeními pro prověřování kvality provedení hydroizolací vakuovými a vysokonapěťovými zkouškami.
 • V oblasti řízení jsme si postavili jako prvořadý cíl odvádět kvalitní práci ke spokojenosti zákazníků s využitím systému řízení kvality podle ISO 9001:2008, bezpečnosti práce podle OHSAS 18001:2007 a enviromentálního řízení podle ISO 14001:2004.